VOP Udenhout

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Clubhistorie van Petanquevereniging V.O.P  Udenhout

Volgens overlevering is in het jaar 1989 door een paar liefhebbers uit Udenhout een klein clubje opgericht om zondags een paar partijtjes petanque te spelen.
Dit vond toen plaats in het park “de Roomley”, deze plaats was gekozen omdat een van de oprichters in de direkte nabijheid van het genoemde park woonde. Volgens de nu bij mij bekende gegevens waren de initiatiefnemers, Wim en Tina Verhoeven en Jan en Cor .v.d Brand en waarschijnlijk zijn er toen nog wel meer personen bij betrokken geweest maar dat is niet helemaal duidelijk wie dat dan geweest zijn.
Al vrij snel kwamen er meer mensen bij en werd er gezocht naar een plaats waar ze zich konden vestigen als petanquevereniging VOP, die plaats werd gevonden achter het bejaardehuis “de Eikelaar”. Men heeft daar ongeveer een jaar of 7 gespeeld op speciaal aangelegde banen, wat op zich al een hele verbetering was.
Maar het was allemaal toch nog een beetje  primitief, er was b.v geen toiletgelegenheid maar men mocht dan de toiletten van de Eikelaar gebruiken en voor de koffie werden van thuis thermosflessen meegebracht.Al met al genoeg reden om te gaan zoeken naar een mogelijkheid om een eigen terrein met voldoende banen en een clubhuis/kantine met sanitaire voorzieningen te realiseren.
Men had ook al eens een poosje op de boulebanen van het toenmalig cafe de Muts aan de Kreitemolenstraat gespeeld, maar met ondertussen zo’n 40 leden werd de noodzaak tot een eigen home en wat meer struktuur heel erg duidelijk.
Men zocht kontakt met de notaris om te komen tot een formele oprichting middels het maken van een oprichtingsakte welke in juli 1995 zijn beslag kreeg.Ook het gemeentebestuur werd benaderd om medewerking te verlenen om te komen tot een eigen terrein aan de Sportlaan 15 e t.o.v. de ingang van het tennispark.
Eindelijk hebben wij in oktober van 2017 ons nieuwe hal onder brede belangstelling mogen openen.


                                               

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu